Flevoziekenhuis

Almere

Een sluitend
verhaal

Het Flevoziekenhuis in Almere lag aanvankelijk aan de rand van de stad, in de open ruimte. Door de snelle groei van Almere in de jaren ’90, werd het ziekenhuis al snel te klein. Rond de millenniumwisseling werd duidelijk dat de oppervlakte meer dan verdubbeld moest worden, van 26.000 m² naar 63.000 m².

Traditioneel

Het oorspronkelijke Flevoziekenhuis had een traditionele structuur: een brede binnenstraat die de as van het ziekenhuis vormt en loodrecht daarop een aantal zijtakken met de verschillende afdelingen. Omdat ook de ruimte rondom het ziekenhuis in hoog tempo werd bebouwd, volgens een strakke stedelijke planning, kon de uitbreiding niet ongelimiteerd excentrisch plaatsvinden. Kortom, de transitie van de stad bepaalde de transitie van het ziekenhuis.

Oude situatie

Nieuwe situatie

Het antwoord was rond

Uiteindelijk stelden wij een verbluffend simpele, uiterst efficiënte oplossing voor: geef de uitbreiding de vorm van een ring rondom de bestaande structuur. Zo ontstond een carréstructuur met verschillende blokken. De bestaande logistieke processen konden gewoon blijven bestaan, omdat de oorspronkelijke vorm met centrale as werd gehandhaafd. En binnen de verschillende blokken bleef vanzelf een ruime patio over, waardoor daglicht nog steeds alom aanwezig is in het gebouw. En zeker niet onbelangrijk: de loopafstanden voor personeel, gasten en patiënten bleven gelijk.

Uitbreiding in aanbouw

Oude situatie

Uitbreiding in aanbouw

Uitbreiding in aanbouw

Uitbreiding in aanbouw

Sterk concept

Het ‘rondmaken’ van het Flevoziekenhuis bleek van meet af aan een ijzersterk concept. Een in oppervlakte meer dan verdubbeld ziekenhuis, dat nog steeds in zijn omgeving paste. Maar de demografische en medische ontwikkelingen stonden natuurlijk niet stil. Het ambitieuze ziekenhuis wil ook in de toekomst de allerbeste medische zorg blijven verlenen. Inmiddels hebben we samen ook het OK-complex uitgebreid en vernieuwd en daarnaast een extra MRI-ruimte gerealiseerd (beide opgeleverd in 2019). Dat was een flinke ingreep in het hart van het ziekenhuis, waarvoor noodgedwongen een patio werd bebouwd.

Almere groeit nog steeds. Om verdere expansie van het Flevoziekenhuis te kunnen blijven faciliteren hebben we de mogelijkheid een vierde bouwlaag aan het huidige gebouw toe te voegen.

“De uitdaging was: uitbreiding te midden van snelle verstedelijking. Ik durf te stellen dat we een ijzersterke oplossing hebben gevonden.”

Koen Arts
partner/algemeen directeur

“De uitdaging was: uitbreiding te midden van snelle verstedelijking. Ik durf te stellen dat we een ijzersterke oplossing hebben gevonden.”

Projectdata

Locatie
Almere
Programma
Uitbreiding algemeen ziekenhuis
Omvang
36.900 m² BVO
Periode
2004 – 2010
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Flevoziekenhuis
Gebruiker
Flevoziekenhuis
Team
Koen Arts, Hans Beekhoven, Frank Pörtzgen, Hans Beekhoven, Sandra Dijkstra, Sil Mantel, Frans van Aken, Maurice Radstake, Gert van Rijssen, Geert Jan van de Rakt, Joris Alofs
In samenwerking met
Royal HaskoningDHV, BM, Linssen, Dorsser Blesgraaf, Corsmit, Deerns, OKCN