R&D Center Hexion

Kamp-Lintfort, Duitsland

Ruimte voor
innovatie

Innovaties en nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk als nieuwe of onverwachte verbindingen worden samengevoegd in innovatieve ideeën. Onze hersencellen maken voortdurend miljarden van dit soort verbindingen en ons brein is dan ook een onuitputtelijke bron van nieuwe ideeën. Toch is er pas sprake van daadwerkelijke vernieuwing en ontwikkeling als innovatieve onderzoekers elkaar ontmoeten en hun gedachten met elkaar delen. Zo komen ze tot nieuwe ideeën die uiteindelijk ook nieuwe producten opleveren. Hiervoor is een raamwerk nodig, een kader dat aan de ene kant uitwisseling, wisselwerking en reacties mogelijk maakt maar dat tegelijkertijd ook ruimte biedt voor de eigen denkprocessen en ontdekkingen. Wij noemen dit de kracht van de verbinding.

Raamwerk voor innovatie

Met het nieuwe R&D Center in Kamp-Lintfort willen wij dit raamwerk voor innovatie creëren: een levendige voedingsbodem voor vernieuwing en ontwikkeling waar diverse onderzoeksdisciplines samen laboratoriumtesten uitvoeren maar ook met elkaar in gesprek gaan in de open kantoorruimtes. Met zowel ruimte voor geconcentreerd werken als het bespreken van de testresultaten samen met de klant.

Triade van gebouwen rond een punt

De rode draad

Alle ruimten zijn met elkaar verbonden

Drie gebouwcomponenten

Ruimte voor innovatie en ontwikkeling loopt als een rode draad door het hele complex en verbindt de drie gebouwcomponenten met elkaar: kantoor, laboratorium en testruimte. Zo ontstaan steeds weer nieuwe mogelijkheden voor ontmoetingen en verbindingen. De compacte configuratie en vele zichtassen versterken de sfeer van samenhang en maken het mogelijk het complex te ervaren als een gebouw waar overal interessante ontmoetingen en gesprekken mogelijk zijn.

Aangename werksfeer

De ruime inval van daglicht en het uitzicht op de groene omgeving vormen vaste oriëntatiepunten en creëren een aangename werksfeer in de kantoorruimtes en het laboratorium maar zeker ook in de testruimte. Bovendien stimuleren de korte afstanden en heldere ruimtelijke structuur effectieve en efficiënte werkprocessen. Deze overzichtelijke ruimtelijke indeling biedt ook mogelijkheden voor diverse flexibele toepassingen in de toekomst.

Projectdata

Locatie
Kamp-Lintfort, Duitsland
Programma
Laboratorium, testhal en kantoren
Omvang
2.000 m² BVO
Periode
2015 – 2017
Status
Defnitief ontwerp / On hold
Opdrachtgever
Hexion
Gebruiker
Hexion
In samenwerking met
Projekt², Dr. Binnewies, Meyer Brandschutz