Nieuwbouw SJG Weert

Weert

Compact, flexibel
en toekomstbestendig

SJG Weert (Sint Jans Gasthuis) gaat als modern en compact ziekenhuis een nieuwe toekomst tegemoet. Ons masterplan voor SJG Weert creëert een voedingsbodem voor de ambities en visie van het ziekenhuis. En de grote herstructurering van het vastgoed staat ook symbool voor een strategische heroriëntatie van het zorgaanbod.

Verbindingen

Groot op kleinere schaal

Met een oppervlakte van 36.000 m² is SJG Weert een regionaal ziekenhuis in Weert. Het ziekenhuis ligt midden in de lokale samenleving en daarom wil men graag op de huidige locatie blijven. Na 150 jaar zorg verlenen is SJG Weert echter uitgegroeid tot een veelheid aan gebouwen en bouwdelen, elk uit een ander bouwjaar en met een wisselende kwaliteit. Binnen het masterplan vervangen we in twee fasen al het vastgoed door twee nieuwe bouwdelen van in totaal 20.000 m². Door ons flexibele ontwerp, in combinatie met enkele aangepaste werkprocessen, kan SJG Weert de brede zorgverlening voortzetten, ondanks de forse reductie in vierkante meters. De kraakheldere structuur, de optimale stromen in zorg en logistiek zorgen dat het ziekenhuis klaar is voor de toekomst. Groei en krimp kunnen eenvoudig opgevangen worden.

Goed voorbereid

Die toekomstbestendigheid is op vele manieren terug te zien in het ontwerp. Veel zicht op de patiënt, meer privacy door de vele éénbedskamers, ruime driebedskamers en compleet uitgeruste kraamsuites waar moeder, kind en partner kunnen verblijven. En de SEH/HAP, IC, medische beeldvorming, priklab en apotheek vormen een sterke combinatie op de begane grond. Daar ontstaat een optimale integratie van de 24/7 spoeddiagnostiek en -zorg en zo is het ziekenhuis voortaan nog beter voorbereid op spoedopnames en reanimatie. Ook triage en behandeling bij toekomstige pandemieën kan zo zeer efficiënt en veilig verlopen. Bovendien kunnen medewerkers nu optimaal op beide afdelingen worden ingezet, wat de informatie- en kennisuitwisseling verbetert.

Sterke basis

Voor Weert en de omliggende regio is het belangrijk dat het basisziekenhuis blijft bestaan. In een tijd waar zorg almaar duurder wordt, is dat een hele uitdaging. Door de nieuwbouw compact en helder te ontwerpen worden werkprocessen efficiënter terwijl de kwaliteit van de zorg zelfs toeneemt. Die efficiëntie zit enerzijds in flexibiliteit van het gebouw: indeling op stramien, ruimten die multifunctioneel inzetbaar zijn en de juiste positionering van ruimten waardoor looplijnen fors worden verkort. Anderzijds zit de efficiëntie op technisch vlak, zoals maximale luchtverversing die daarmee multifunctioneel gebruik van ruimten ondersteunt. In het kader van de duurzame toekomst van SJG Weert is de nieuwbouw van het ziekenhuis bovendien gasloos.

Hink-stap-sprong

De hink is het realiseren van 12.300 m² nieuwbouw die aansluit op het bestaande hoofdgebouw, waarvan een groot deel daarna verdwijnt. Het nieuwe deel telt vier verdiepingen en biedt ruimte aan medische beeldvorming, apotheek, IC en SEH (begane grond), diverse poliklinieken (eerste verdieping), dagverpleging en Vrouw-Moeder-Kind centrum (tweede verdieping) en verpleegafdelingen (derde en vierde verdieping). De vleugels van het nieuwe gebouw omsluiten een patio op de begane grond. De stap, die nog een aantal jaar op zich laat wachten, is het vervangen van de overige oudbouw. Niet letterlijk ruimte voor ruimte, maar door procesoptimalisaties die de zorgkwaliteit weer verder brengt. En dan heeft SJG Weert definitief de sprong naar de toekomst gemaakt.

“Ons ontwerp stelt SJG Weert in staat zijn visie te verwezenlijken en kwalitatief hoogstaande basiszorg in de regio te blijven bieden.”

Tim Loeters
partner/architect

“Ons ontwerp stelt SJG Weert in staat zijn visie te verwezenlijken en kwalitatief hoogstaande basiszorg in de regio te blijven bieden.”

Projectdata

Locatie
Weert
Programma
IC, SEH, poliklinieken, dagverpleging en verpleegafdelingen
Omvang
12.300 m² BVO
Periode
2021 – 2025
Status
In uitvoering
Opdrachtgever
SJG Weert
Gebruiker
SJG Weert
Team
Tim Loeters, Milee Herweijer, Koen Arts, Manon Bonnemayer, Ruud Hilderink, Joris Alofs, André Teunissen, Abel Brouwer, Reinier Blankenvoort
In samenwerking met
ABT, Huygen, Van Reeuwijk Consulting