Den Ooiman

Doetinchem

Openheid en geborgenheid
in evenwicht

In Doetinchem creëert Sensire, de grootste zorgorganisatie in de Achterhoek, een nieuw woonzorgvoorziening op haar locatie Den Ooiman. Sensire wil toe naar kleinschalige woonvormen met 24/7 verzorging, zoals somatische zorg en gespecialiseerde psychogeriatrische zorg. En tegelijkertijd zo veel mogelijk het contact met de samenleving opzoeken en stimuleren, uiteraard waar dat kan en past.

Samen met Sensire deden wij een studie naar vervangende nieuwbouw op locatie. Door de gewenste schaalverkleining en het verdwijnen van het bestaande gebouw ontstaat er ruimte om de kwaliteiten van de locatie beter tot hun recht te laten komen. Voor de bewoners, de omwonenden en voor passanten.

Masterplan

Ons masterplan kent twee fasen. In de eerste fase verschijnen er twee nieuwe woonzorggebouwen van Sensire, met elk 32 zorgstudio’s. Ze komen aan weerszijden van het huidige gebouw, dat in functie blijft totdat de geplande nieuwbouw af is. In een tweede fase, als de oudbouw is verdwenen, zal in de vrijgekomen open ruimte andere nieuwbouw plaatsvinden, denk aan reguliere starters- of seniorenwoningen.

Collectief groen

De twee woonzorggebouwen worden onderdeel van een open en toegankelijke wijk. Ze worden samen met reguliere woningen rond een collectieve buitenruimte gesitueerd waarin de groene landelijke omgeving voelbaar is en ontmoeting centraal staat. Dit biedt de mogelijkheid om aansluiting te vinden met de omliggende woonomgeving.

Tegelijkertijd moeten de cliënten, zeer kwetsbare ouderen, er natuurlijk beschermd en geborgen kunnen wonen. Door de geknikte vorm van de gebouwen ontstaat er een buitenruimte met een geborgen karakter.

Aansluiting

De nieuwe woonzorggebouwen sluiten goed aan op de omliggende woonomgeving. Zo bevatten ze elementen die in de omgeving van het project terug te vinden zijn, zoals een lage goot, wisselende kaprichtingen, dakerkers en materialisering.

Het tweelaagse gebouw oogt minder volumineus omdat de schuine daken naar een lage gootlijn zijn doorgetrokken. De grote hoge ramen op de tweede verdieping zijn hierin geplaatst, zodat er toch veel licht binnen komt en vormen fraaie erkers. En de beide vleugels met de zorgstudio’s komen samen in de ‘knik’ van het gebouw, een gedeelte van drie bouwlagen waarvan de kap gedraaid is. Daar bevinden zich de entree, ruimte voor bezoekers en familie plus de kantoren en overlegruimtes voor het zorgpersoneel.

“Wij zien een inclusief wijkje ontstaan. Een aanwinst voor Doetinchem, waar zorg en particulier wonen samenkomen”

Reni Bouwhuis
architect

“Wij zien een inclusief wijkje ontstaan. Een aanwinst voor Doetinchem, waar zorg en particulier wonen samenkomen”

Projectdata

Locatie
Doetinchem
Programma
64 studio’s PG en Somatiek
Omvang
5.300 m² BVO
Periode
2019 – 2026
Status
In ontwerpfase
Opdrachtgever
Sensire
Gebruiker
Sensire
Team
Jarno Nillesen, Reni Bouwhuis, Wendy van Rosmalen, Joris Alofs, Tom Vlemingh, Rogier Penning
In samenwerking met
Linssen, Archimedes, Nico Wissing