De Gaarshof

Baarle-Nassau

Nieuwe kracht in
een helende omgeving

SMO Breda gaf ons de opdracht voor de herontwikkeling van een uniek terrein met een belangrijke functie. De Gaarshof is een plek waar dak- en thuislozen met langdurige, complexe problemen de ruimte krijgen om hun eigen kracht te (her)ontdekken, hun gevoel van eigenwaarde terug te vinden. Wanneer het mogelijk is stromen ze uit, terug naar een leven in de samenleving. De locatie, landelijk gelegen even buiten Baarle-Nassau, hiervoor: ligt weg van de verleidingen en onrust van de stad, in de rust van de natuur.

Schematische voorstelling van de nieuwe Gaarshof met de kapel, het nieuwe woongebouw en het omsloten hof

Opnieuw beginnen

Oorspronkelijk lag hier het Sint-Franciscusklooster. hier vingen van oudsher de broeders al mensen op die zich op eigen kracht niet konden redden. In de nieuwe Gaarshof staat alles in het teken van opnieuw ‘leren’ wonen Een deel van de cliënten zal hier permanent wonen, anderen zullen uitstromen zodra ze er klaar voor zijn. Het instituut verandert hier in een gemeenschap, cliënten zoeken de zorg en activiteiten zelf op in plaats van andersom. Het gebouw maakt dit zo makkelijk mogelijk, door activiteiten laagdrempelig toegankelijk en zichtbaar te laten zijn.

De nieuwe rondgang loopt deels door in het woongebouw, waardoor je als vanzelf langs de bewonerskamers en activiteitenruimtes wordt geleid

Thuis en buiten

De Gaarshof bestaat straks uit een woongebouw en een gemeenschapshuis. Het woongebouw is het ‘thuis’ van de bewoners en vandaaruit betreden ze de, gemeenschappelijke wereld, die wordt gevormd door de gerenoveerde kapel en de groene buitenruimte.

Van instituut naar gemeenschap

Kapel blijft

De oude kapel stond op de nominatie gesloopt te worden, maar krijgt in ons ontwerp juist een centrale rol: het blijft een plek voor samenkomst, gemeenschapszin, ontmoeting. Want hier vind je straks (samengebracht in één groot nieuw bouwkundig element in de kapel) de keuken, het restaurant en ruimte voor bewonersactiviteiten. Transformatie in plaats van sloop is ook nog eens een duurzame oplossing die de bouw- en milieukosten verlaagt. Bovendien behouden we zo een deel van historische identiteit van het terrein.

De nieuwe Gaarshof met het nieuwe woongebouw en het gemeenschapshuis, een gerenoveerde kapel (links) met een aansluitende groene buitenruimte

Woongebouw maakt ook een hof

Het woongebouw van drie lagen – met veel licht, natuurlijke materialen en gepunte daken – lijkt in niets op een instituut. Het is verbonden met de publieke ruimte (kapel) en door de L-vorm van het gebouw ontstaat bovendien een beschermend hof. Dit hof wordt aan omsloten door een rechthoekige rondgang, waarmee we de kloostergeschiedenis in ere houden. Een deel van de rondgang loopt door in het woongebouw, waardoor je als vanzelf langs de bewonerskamers en activiteitenruimtes wordt gevoerd.

De nieuwe rondgang loopt deels door in het woongebouw en creëert het omsloten hof

Helende omgeving

De Gaarshof vormt een helende omgeving, mede dankzij de omliggende natuur. Groen kan zorgen voor minder stress en meer geluk. Ook het zorgpersoneel kan zo ontspannen pauzeren en even opladen. Uiteindelijk ontstaan er diverse zones op het perceel. Aan de straatzijde is ruimte voor sport en spel. Dan is er het eerdergenoemde omsloten hof en ligt er aan een andere zijde nog een grote moestuin, waar bewoners groenten en fruit kunnen telen. Het terrein dat na de herontwikkeling vrijkomt biedt ruimte voor rust en bezinning.

“Een prachtige kans om te laten zien hoe architectuur en locatie het gevoel van gemeenschap, menselijkheid en geborgenheid kunnen versterken.”

Maya van der Lande
architect

“Een prachtige kans om te laten zien hoe architectuur en locatie het gevoel van gemeenschap, menselijkheid en geborgenheid kunnen versterken.”

Projectdata

Locatie
Baarle-Nassau
Programma
Herontwikkeling woonvoorziening voor mensen met meerdere, complexe (chronische) problemen
Omvang
4.200 m² BVO
Periode
2022 – 2026
Status
Ontwerpfase
Opdrachtgever
Stichting STEMO
Gebruiker
Stichting STEMO
Team
Tom Vlemingh, Koen Arts, Maya van de Lande, Maral Günenç, Joris Alofs
In samenwerking met
R-ffect