Masterplan Ziekenhuis St Jansdal

Harderwijk

Een masterplan dat
al ruim 30 jaar werkt

In 1988 werd het door Wiegerinck ontworpen Ziekenhuis St Jansdal opgeleverd. En ruim 30 jaar later werken we nog altijd prettig samen. Onze langdurige relatie met het ziekenhuis is niet zozeer gebaseerd op architectuur, als wel op structurele, logistieke en functionele vraagstukken en oplossingen. Al vanaf het begin hebben we veranderingen in de zorg, patiëntbehoeften en technologie altijd kunnen opvangen binnen de bestaande structuur van het ziekenhuis. Kortom, het oorspronkelijke masterplan voor het Ziekenhuis St Jansdal bewijst zich na al die tijd nog steeds.

 

Masterplan 2025

Sterk en flexibel

De basisstructuur van het ziekenhuis is een centraal gedeelte (entree met hal en liften) met vleugels in vier richtingen – een vleugel met de hotfloor, een beddenvleugel, een facilitaire een poliklinische vleugel. Deze structuur gaf logisch ontsluitbare afdelingen. En maakte het mogelijk om het complex door de jaren heen in stand te houden en functies toe te voegen die er naadloos op aansluiten. Zoals bijvoorbeeld een centrum voor revalidatie en een parkeergarage met een ‘zorgfacade’, waar je onder meer dialyse en moeder-kindzorg vindt.

Situatie 1988

Nieuwe antwoorden

De eerste vragen kwamen medio jaren ’90, toen het mortuarium aangepast moest worden. Vanaf 2000 kwamen de grotere vragen. Hoe kunnen we de nieuwe revalidatie dagbehandeling inpassen? Waar moet de bijbehorende grote sportzaal komen? Vervolgens werd het tijd om de polikliniek uit te breiden, kwam er een nieuw OK-complex en een nieuwe entree. Er zijn altijd weer nieuwe vragen en antwoorden, maar alles konden we steeds op de juiste plek implementeren. Zonder dat andere functies in het gedrang kwamen, zonder dat enorme verbouwingen nodig waren.

Situatie 2018

Nog steeds toekomstbestendig

In 2010 hebben we samen met de Raad van Bestuur uitgebreid stilgestaan bij de toekomst. Op basis van een analyse van de zorgontwikkelingen hebben we bekeken of het ziekenhuis zo langzamerhand niet moest gaan kiezen voor nieuwbouw. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een masterplan tot 2025 waarin wordt uitgegaan van de handhaving van het bestaande gebouw tot 2040.

Situatie 2025

“Als je antwoorden geeft die niet per se hoeven te leiden tot ingrijpende verbouwingen of nieuwbouw, dan heb je als architect een eervolle rol.”

Paul Numan
architect

“Als je antwoorden geeft die niet per se hoeven te leiden tot ingrijpende verbouwingen of nieuwbouw, dan heb je als architect een eervolle rol.”

Projectdata

Locatie
Harderwijk
Programma
Ontwikkelen strategische (vastgoed) visie en masterplan
Omvang
44.000 m² BVO
Periode
2013 – 2020
Status
Masterplan vastgesteld en in werking
Opdrachtgever
Ziekenhuis St Jansdal
Gebruiker
Ziekenhuis St Jansdal
Team
Jarno Nillesen, Frank Pörtzgen, Inge Geurts, Paul Numan, Joris Alofs
Fotografie
Eric Brinkhorst