Masterplan Isala Zwolle

Zwolle

Slagvaardig verder
na een oprol-operatie

Isala Zwolle is een volgens antroposofische principes gebouwd ziekenhuis, dat in 2013 werd opgeleverd. In 2018 vroeg de directie ons of wij wilden meedenken over het Lange termijn huisvestingsplan (LTHP). Dat was nodig vanwege een groot aantal ruimtelijke vragen en knelpunten. Een aantal zorgprocessen verliep bovendien niet naar wens, wat vaak te maken had met de ruimtelijke opzet van Isala. In 2021 is de nieuwbouw van Isala Meppel gereed en zal een aantal functies daarheen verhuizen.

 

Fase 0 – Uitgangssituatie (2019)

Oprollen

Vanuit een werkgroep – met daarin de bouwdirecteur, een installatietechnisch adviseur, de afdeling beheer, een landschapsarchitect en Wiegerinck – zijn we eerst gaan schiften op basis van het initiële budget. Wat is er echt nodig, gezien de zorgvisie en de ambities? Tussentijds werd het budget naar beneden bijgesteld en zijn we opnieuw gaan kijken wat er nodig is en hoe dat vorm kan krijgen. Onder het motto: eerst rekenen, dan tekenen. We kozen uiteindelijk voor een ‘oprolscenario’ waarmee wordt bedoeld dat in de toekomst het ziekenhuis zich zal terugtrekken uit de nevengebouwen, het hoofdgebouw is in de toekomst groot genoeg.

Fase 1 – Nieuwbouw Gamma Knife en uitbreiding bunkers (2020 – 2024)

Puzzel

In 2035 moeten alle afdelingen die nu nog zijn ondergebracht in diversen nevengebouwen zijn samengebracht in het bestaande hoofdgebouw van 80.000 m². Dit hoofdgebouw bestaat uit vier volumes, die de vorm hebben van een vlinder. Dagbehandeling, ’een aantal poliklinieken en de bestralingsafdeling worden gescheiden van het hoofdgebouw. Op de vrijgekomen grond wil de gemeente Zwolle plannen met o.a. woningen gaan ontwikkelen. Tot die tijd hebben we te maken met een complexe puzzel: afdelingen moeten tussentijdstijdelijk worden verhuisd, nevengebouwen moeten deels worden aangepast, enzovoort.

Fase 2 – Oprollen bijgebouwen (2022 – 2033)

Werk in uitvoering

Een nieuwe compacte bestralingskoepel bunker wordt gebouwd op naast het gebouw van de Radiotherapie plek. Hier worden ongekend precieze bestralingen in het hoofd mogelijk met een Gamma Knife bestralingstoestel.

De verpleegafdeling van het dagbehandelingscentrum wordt helemaal vernieuwd. Geen kamers met bedden meer, maar verstelbare loungestoelen waarop je na de operatieve ingreep kunt bijkomen en vervolgens naar huis gaat. Omdat dit lounge-achtig wachtgebied extra aandacht verdient is onze interieurarchitect nauw betrokken bij de ontwikkeling er van. In gebouw B, een ander nevengebouw, waar nu nog de kantoren zijn, komen poliklinieken die buiten het hoofdgebouw prima kunnen functioneren.

Fase 3 – Mogelijke bebouwing en uitbreiding parkeergarage (vanaf 2033)

Toekomstbestendig

Wij helpen de afdeling huisvesting van Isala de komende jaren om alle plannen te realiseren. Een complex ‘spel’ waarin iedereen uiteraard een stem heeft. Zoals de gebruikers van het gebouw (van facilitair manager tot cardioloog), de bouwdirecteur, de aannemer en wijzelf.  Met als gezamenlijk doel om alle functies zo in te passen dat er uiteindelijk een efficiënt, slagvaardig en toekomstbestendig Isala staat.

“Wij helpen het ziekenhuis in het complexe spel van verbouwen ”

Paul Numan
architect

“Wij helpen het ziekenhuis in het complexe spel van verbouwen ”

Projectdata

Locatie
Zwolle
Programma
Lange termijn huisvestingsplan ziekenhuis
Omvang
80.000 m² BVO
Periode
2018 – 2020
Status
Masterplan afgerond
Opdrachtgever
Isala
Gebruiker
Isala
Team
Jarno Nillesen , Paul Numan, Inge Geurts, Carmen Lopez, Stephanie Klein Holkenborg, William Middelbeek, Philip Sanders, Joris Alofs, Martijn Akkerman