Slingeland Ziekenhuis

Doetinchem

Het nieuwe Slingeland Ziekenhuis wordt gebouwd op een mooie landschappelijke locatie, net buiten Doetinchem aan de Oude IJssel. Het rivierterrassenlandschap is door de ruilverkaveling grover van schaal geworden. De komst van het ziekenhuis is een kans om het landschap zijn oorspronkelijke structuur terug te geven, en het te verrijken naar een grotere biodiversiteit.

 

Het gebouw heeft een structuur van vingers die het landschap in steken. Het contactoppervlak tussen gebouw en landschap is hierdoor groot, waarmee de integratie van gebouw en landschap optimaal kan worden. Het uitzicht vanuit de kamers op de omgeving is maximaal. De zachte vormen van het gebouw sluiten aan bij de landschappelijke kwaliteit. Het ziekenhuis wordt een plek waar natuur, gezondheidszorg en architectuur elkaar versterken.

 

Het landschap loopt tussen de vingers door tot in de kern van het ziekenhuis, waar de bezoeker het gebouw betreedt. In de kern bevindt zich de centrale hal over vier lagen, met liften en uitnodigende trappen aan beide zijden. De vorm van de hal omarmt de bezoeker, die zich welkom voelt. De hal biedt overzicht; je kunt je er makkelijk oriënteren. Vanuit hier worden alle afdelingen van het ziekenhuis ontsloten. Vanuit de kelder onder de centrale hal wordt het gebouw bevoorraad via de liften.

 

Het gebouw heeft een open draagstructuur, waardoor maximale indelingsvrijheid en flexibiliteit worden bereikt. Het gebouw laat toe dat de indeling van de gebouwvleugels in de loop van de tijd verandert. Alle techniek is in een aparte bouwlaag bovenop het ziekenhuis geplaatst. Vanaf daar wordt het gebouw gevoed met energie en warmte. Op deze manier blijven de vloeren van de gebouwvleugels vrij van technische ruimtes, en blijft de indelingsvrijheid maximaal.

 

Het Slingeland Ziekenhuis heeft de ambitie om een innovatief en duurzaam ziekenhuis te bouwen. Het nieuwe ziekenhuis wordt een gastvrij en modern gebouw, een aangename omgeving voor patiënten en medewerkers. Het Slingeland Ziekenhuis zal het zorgproces inrichten in nauw overleg met de partners in de zorg, zoals huisartsen, ouderenzorg en thuiszorg. De werkprocessen worden gebaseerd op nieuwe inzichten en technologieën, waardoor het ruimteprogramma van het ziekenhuis compact is kunnen blijven. Bij de nieuwbouw worden inwoners, patiënten, bedrijven en organisaties in de regio betrokken.

 

Het ontwerp en de inrichting van vernieuwde zorg- en werkprocessen worden in samenwerking met verschillende betrokken partijen uitgewerkt. Naar verwachting zal het definitieve ontwerp eind 2018 gereed zijn en zal de daadwerkelijke bouw in 2020 starten. In 2023 moet het nieuwe Slingeland Ziekenhuis klaar zijn.

 

 

Locatie

Doetinchem

 

Programma

Ziekenhuis

 

Oppervlakte

38.000 m² BVO

 

Ontwerp

2017 – 2019

 

Oplevering

medio 2023

 

Status

In ontwerp

 

Opdrachtgever

Slingeland Ziekenhuis

 

Gebruiker

Slingeland Ziekenhuis

 

Medewerkers

Frank Pörtzgen, Martijn van Bentum, Milee Herweijer, Maya van der Lande, Paul Numan, Joris Alofs, Geert Jan van de Rakt

 

In samenwerking met

PTG advies, RHDHV, Deerns, Studio Nico Wissing