Schreuderhuizen

Laag Soeren

Wonen met een
verstandelijke beperking

Schreuderhuizen verleent zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking. Gewone mensen, met al hun mogelijkheden maar ook belemmeringen. De locatie in Laag Soeren is rustig gelegen binnen de klassieke lintbebouwing van de dorpskern. Centraal in het ontwerp staan kleinschaligheid, betrokkenheid en aandacht voor de bewoner als individu. De zes woongroepen huisvesten elk maximaal zeven bewoners. Het dagelijkse leven vindt binnen de woongroepen plaats, maar door de ontwerpopzet is er ook veel onderling contact tussen de bewoners.

Relatie met de omgeving

Schreuderhuizen heeft gekozen voor meerdere, kleine woongebouwen om een zo sterk mogelijke relatie te leggen met een ‘normale’ woonomgeving. Bovendien is het contact met de natuurlijke omgeving optimaal benut en is gezocht naar een manier om de interactie met het dorp niet te verliezen. Dit alles met als doel de bewoners zo vanzelfsprekend mogelijk in de maatschappij te laten functioneren, zonder dat de noodzakelijk zorg sterk op de voorgrond treedt.

Projectdata

Locatie
Laag Soeren
Programma
Twee nieuwe woongebouwen voor 24 verstandelijk gehandicapten
Omvang
1.360 m² BVO
Periode
2007 – 2012
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Stichting A.G.S.V. Schreuderhuizen
Gebruiker
Stichting A.G.S.V. Schreuderhuizen
Team
Hans Beekhoven, Koen Arts, Martijn Akkerman, Gerald Kasteel
In samenwerking met
De adviseurs, Van der Werf en Lankhorst
Fotografie
René de Wit