Hugo-Oord

Heerhugowaard

Kwaliteitszorg én
kwaliteit van leven

Het plan voor herontwikkeling van locatie Hugo-Oord is het resultaat van een inspirerend traject dat geresulteerd heeft in een door iedereen omarmd ontwerp voor een nieuw woongebied. Een traject met AIG als opdrachtgever met visie, Pieter Raat (DPRS) als betrokken gebruiker van de zorggebouwen. Een al even betrokken gemeente, een enthousiaste welstandscommissie en omwonenden die het ook zien zitten.

In het plan maken de gebouwen een ensemble op het terrein die een samenhangend geheel vormen door de zorgvuldige afstemming van vormgeving en materialisatie met het landschapsontwerp als groene drager van het geheel. In totaal worden er twee woonzorggebouwen met in totaal 44 zelfstandige zorgappartementen en twee gebouwen met reguliere huurappartementen gerealiseerd.

Zorggebouwen Pieter Raat

De nieuwe zorgvilla’s worden drie verdiepingen hoog en nemen minder ruimte in dan de oorspronkelijke bebouwing van Pieter Raat. Dit biedt de kans om op het terrein een aangename en groene binnentuin te realiseren. Hugo-Oord wordt een prettig, uitnodigend woongebied met een aangename buitenruimte voor menselijk contact.

Huiselijk en verbonden

Pieter Raat wil met haar bewoners en gebouw een integraal onderdeel vormen van de wijk en omgeving. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan geborgenheid.  Huiselijkheid en verbondenheid waren onze vertrekpunten bij het ontwerp, de zorg voor mensen met dementie gaat hier hand in hand met kwaliteit van leven.

Leefruimte

Net zoals in een traditionele eengezinswoning maken we woonkamers met een keuken op de begane grond en slaapkamers op de eerste en de tweede verdieping in plaats van separate woongroepen per verdieping. Dit geeft de cliënten op de begane grond veel leefruimte, menselijk contact, bewegingsvrijheid en ruimte om familie te ontvangen. Bovendien zorgen we zo voor een directe verbinding met buiten – je hebt altijd zicht op groen en loopt zo de tuin in. Hugo-Oord voelt als een echt (opgeschaald) huis, waarbij kwaliteit van leven leidend is.

Reguliere appartementen

Het tevens door Wiegerinck ontworpen appartementencomplex bevat 39 huurappartementen van verschillende grootte, in gebruiksoppervlakte variërend van ca. 65-90 m² met allen een eigen buitenruimte. De appartementen zijn verdeeld over vier lagen met daaronder een ondergrondse parkeerlaag. Het gebouw kent een sobere, strakke baksteen architectuur, met een beëindiging in een doorlopende kapvorm, gevormd door PV-cellen. De kapvorm verschaalt het langwerpige volume zodat er in schaal aansluiting wordt gevonden bij de zorgvilla’s en omliggende bebouwing.

“Hugo-Oord wordt een prettig, uitnodigend woongebied met een aangename buitenruimte voor menselijk contact. ”

Reni Bouwhuis
architect

“Hugo-Oord wordt een prettig, uitnodigend woongebied met een aangename buitenruimte voor menselijk contact. ”

Projectdata

Locatie
Heerhugowaard
Programma
Terreinvisie, programma van eisen, nieuwbouw 44 appartementen voor mensen met dementie en 39 reguliere appartementen
Omvang
1,1 hectare / 8.300 m² BVO
Periode
2020 – 2024
Status
Terreinvisie en PvE afgerond, zorggebouwen en appartementen in ontwerpfase
Opdrachtgever
AIG Care & Living
Gebruiker
De Pieter Raat Stichting (DPRS)
Team
Tim Loeters, Reni Bouwhuis, Sven Vos, Anne Mare Hulshof, Mark Kreijkes, Wendy van Rosmalen, Milee Herweijer, Mirjam Ophoff, Manon Bonnemayer, Joris Alofs
In samenwerking met
ProPos Consultancy, Frans Boots, ConStabiel, Instecq, Aveco de Bondt