Jarno NillesenJarno Nillesen

architect | partner

 

Jarno is architect en partner bij Wiegerinck. Hij heeft brede ervaring in de gezondheidszorg en is verantwoordelijk voor het ontwerp van een aantal ziekenhuizen waaronder het Maasstad, Gelre Zutphen, Amphia en Tergooi. Daarnaast is hij deskundige op het gebied van woonvoorzieningen voor mensen met cognitieve stoornissen. Zijn boek “Dimensie voor dementie” gaat in op een intuïtief leesbare woonomgeving voor dementerende ouderen. Jarno brengt welbevinden, gezondheid, gebruik en schoonheid in balans. De mens als biologisch wezen en de natuurlijke omgeving vormen daarbij het uitgangspunt. Jarno is gediplomeerd bouwbioloog.

 

 

Projecten

De Klinkenberg, Ede

Tergooi, Hilversum

Amphia Ziekenhuis, Breda

Imaging Center Brains Unlimited, Maastricht

Instituut Verbeeten, Breda

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Instituut Verbeeten, Tilburg

1e prijs prijsvraag College Bouw Zorginstellingen “hetzelfde maar dan anders”

Gelre Ziekenhuis, Zutphen

Parkzicht, Sliedrecht

Zorgcentrum Insula Dei, Arnhem

 

Werkervaring

Wiegerinck

Diener und Diener

Prof. O.M. Ungers

 

Opleiding

Bouwkunde TU Delft, ir. / M.Sc.