Privacy verklaring

Privacyverklaring

Wiegerinck Architecten Arnhem B.V. en Wiegerhold B.V., hierna te noemen Wiegerinck, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierin wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met derden en hoe deze informatie wordt beveiligd.

 

Verwerking persoonsgegevens

Wiegerinck verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt in verband met (mogelijke) samenwerking of omdat u bij ons in dienst treedt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Daarnaast kunnen wij de informatie gebruiken t.b.v. het toesturen van nieuwsbrieven en/ of uitnodigingen. Als laatste gebruiken wij gegevens t.b.v. het afhandelen van een dienstverband bij Wiegerinck.

 

Bewaartermijn gegevens

Wiegerinck zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van gegevens met derden

Wiegerinck verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met Wiegerinck of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

Cookies

Wiegerinck gebruikt alleen technische/functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

 

Beveiliging

Wiegerinck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wiegerinck. U kunt een verzoek daartoe sturen naar info@wiegerinck.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Arnhem, 25 mei 2018