Schetsontwerp ingrepencentrum Amphia Ziekenhuis afgerond met Samen Ontwerp Week

Recent hebben we samen met de gebruikers van Amphia Ziekenhuis en PTG advies het schetsontwerp voor het ingrepencentrum van Amphia afgerond.

In een zogenoemde ‘Samen Ontwerpen Week’ zijn in drie intensieve ontwerpdagen met alle betrokken vakgroepen, artsen en ondersteuners, en deskundigen op het gebied van infectiepreventie, logistiek en gebouwtechniek grote stappen gezet in de planontwikkeling.

De Samen Ontwerpen Week kenmerkt zich door grote betrokkenheid, inzet en enthousiasme van de gebruikers. Voordelen van deze aanpak zijn onder andere het hebben van voldoende tijd om echt te kunnen luisteren naar elkaar en het gebruik kunnen maken van elkaars kennis zodat goede afwegingen en ontwerpkeuzes gemaakt kunnen worden. Dit vergroot het draagvlak bij alle betrokkenen en zorgt voor een sneller resultaat.

Ter versterking van de dialoog maakte Wiegerinck in dit proces gebruik van verschillende interactieve communicatie methoden, o.a. handschetsen, digitale 3D tekeningen en Virtual Reality.