Wiegerinck werkt aan projecten in de wereld van gezondheidszorg, wonen met zorg, onderwijs en hoogwaardig onderzoek. Projecten met een gevoelige context van betrokkenen, programma en techniek. Nieuwsgierigheid naar nieuwe mogelijkheden is wat ons drijft. We zoeken naar beheerste architectuur en een samenwerking die uit gaat van integratie van vakdisciplines. Vanuit een werkwijze die gebaseerd is op kennis en vragen stellen maken we robuuste gebouwen.

Houding
We maken gebouwen die pas iets vertellen als je ze wat vraagt. We brengen ordening aan om vrijheid te scheppen voor het leven. We zoeken een ingetogen architectuur waar ruimteverhoudingen en gevoel voor materiaal, licht en kleur samen rust creëren.

Werkwijze
Ons bureau wordt door kennis gedreven. De uitdagingen van onze
projecten vragen ervaring en deskundigheid. We proberen de wensen van gebruiker en opdrachtgever te doorgronden. Maar we vragen ook door naar de toekomst. Een gebouw staat in dienst van de mens.

Robuustheid
Een gebouw grijpt blijvend in op zijn omgeving. Dat vraagt behoedzaamheid. We zoeken dan ook naar mogelijkheden voor verwacht en onverwacht toekomstig gebruik. Een gebouw dat aanpasbaar is, heeft de robuustheid die een lange levensduur rechtvaardigt.

Samenwerking
In ieder project draait het om het succes van de samenwerking. Tussen de opdrachtgever, de gebruikers, de adviseurs, de uitvoe- rende partijen en investeerders. Dat brengt iedere keer een andere dynamiek. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de integratie van ieders inbreng!

Wiegerinck werkt aan projecten in de wereld van gezondheidszorg, wonen met zorg, onderwijs en hoogwaardig onderzoek. Projecten met een gevoelige context van betrokkenen, programma en techniek. Nieuwsgierigheid naar nieuwe mogelijkheden is wat ons drijft. We zoeken naar beheerste architectuur en een samenwerking die uit gaat van integratie van vakdisciplines. Vanuit een werkwijze die gebaseerd is op kennis en vragen stellen maken we robuuste gebouwen.

Houding
We maken gebouwen die pas iets vertellen als je ze wat vraagt. We brengen ordening aan om vrijheid te scheppen voor het leven. We zoeken een ingetogen architectuur waar ruimteverhoudingen en gevoel voor materiaal, licht en kleur samen rust creëren.

Werkwijze
Ons bureau wordt door kennis gedreven. De uitdagingen van onze
projecten vragen ervaring en deskundigheid. We proberen de wensen van gebruiker en opdrachtgever te doorgronden. Maar we vragen ook door naar de toekomst. Een gebouw staat in dienst van de mens.

Robuustheid
Een gebouw grijpt blijvend in op zijn omgeving. Dat vraagt behoedzaamheid. We zoeken dan ook naar mogelijkheden voor verwacht en onverwacht toekomstig gebruik. Een gebouw dat aanpasbaar is, heeft de robuustheid die een lange levensduur rechtvaardigt.

Samenwerking
In ieder project draait het om het succes van de samenwerking. Tussen de opdrachtgever, de gebruikers, de adviseurs, de uitvoe- rende partijen en investeerders. Dat brengt iedere keer een andere dynamiek. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de integratie van ieders inbreng!