Schreuderhuizen

Laag Soeren

Wonen met een verstandelijke beperking

Schreuderhuizen verleent zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking. Gewone mensen, met al hun mogelijkheden maar ook belemmeringen.

 

De locatie in Laag Soeren is rustig gelegen binnen de klassieke lintbebouwing van de dorpskern. Centraal in het ontwerp staan  kleinschaligheid, betrokkenheid en aandacht voor de bewoner als individu. De zes woongroepen huisvesten elk maximaal zeven bewoners. Het dagelijkse leven vindt binnen de woongroepen plaats, maar door de ontwerpopzet is er ook veel onderling contact tussen de bewoners.

 

Schreuderhuizen heeft gekozen voor meerdere, kleine woongebouwen om een zo sterk mogelijke relatie te leggen met een ‘normale’ woonomgeving. Bovendien is het contact met de natuurlijke omgeving optimaal benut en is gezocht naar een manier om de interactie met het dorp niet te verliezen. Dit alles met als doel de bewoners zo vanzelfsprekend mogelijk in de maatschappij te laten functioneren zonder dat de noodzakelijk zorg sterk op de voorgrond treedt.

 

programma Twee nieuwe woongebouwen voor 24 verstandelijk gehandicapten
opdrachtgever Stichting A.G.S.V. Schreuderhuizen, Arnhem
gebruiker Schreuderhuizen
medewerkers Hans Beekhoven, Koen Arts, Martijn Akkerman, Gerald Kasteel
adviseurs De adviseurs, Ingenieursburo van der Werf en Lankhorst
aannemers VeenBouw, Linthorst Installatietechniek, Hollander Techniek, Rijneveld, Warmerdam
fotograaf René de Wit
start ontwerp 2007
oplevering 2011 fase 1 2012 fase 2
oppervlakte 1.360 m²
organisatievorm Traditioneel