RGC de Braamberg

Arnhem

Rust en ruimte

 

RGC De Braamberg is gelegen op een groene locatie in de nabijheid van het Rijnstate ziekenhuis. De kernbegrippen van het ontwerp zijn rust en ruimte. De sfeer en structuur van het gebouw geven het gevoel welkom te zijn.

 

Het ontwerp is gebaseerd op een grote mate van flexibiliteit. Zo bestaat het gebouw uit een voor- en achterhuis verbonden door een brede hoofdingang. Deze opzet maakt een functieclustering en scheiding van de patiëntenstromen mogelijk en helpt bij oriëntering en ontsluiting. Het voorhuis geeft invulling aan de ambulante functie voor individuele behandeldoeleinden en het achterhuis geeft ruimte aan therapieruimtes en tot slot twee open en één gesloten afdeling.

 

Stedenbouwkundig gezien ligt het gebouw als een zelfstandig object in z’n groene omgeving. Het parkeren vindt deels onder het gebouw plaats en deels verscholen tussen gebouw en bosrand waardoor auto’s vanuit het omringende landschap minimaal zichtbaar zijn.

 

programma Geestelijke gezondheidzorg, ambulante zorg en kortdurende opname
opdrachtgever De Gelderse Roos, Arnhem
gebruiker De Gelderse Roos, Arnhem
medewerkers René Geerling, Taecke Halma, Mathea Knulst, Peter van Leeuwen, Sil Mantel, William Middelbeek, Anton Pasman, Erwin Schaap, Clemens Witteveen
adviseurs Deerns Raadgevende ingenieurs, Peutz, SAB, Ingenieursburo van der Werf en Lankhorst
aannemers Bouwbedrijf Gebr. vd Heijden, BAM, GTI
fotograaf Lex Hendriks, Kim Zwarts
start ontwerp 2001
oplevering 2007
oppervlakte 14.500 m²
organisatievorm Traditioneel