Oncologisch Centrum UZ Leuven

Leuven (BE)

Het masterplan voor het Oncologisch Centrum van UZ Leuven krijgt vorm vanuit twee grote invloedsferen. Enerzijds wordt het ontwerp bepaald door de diverse gebruikers en de criteria die zij aan de gebouwde omgeving stellen. Anderzijds geeft een groot aantal stedenbouwkundige, landschappelijke en logistieke factoren vorm aan het bouwvolume.

 

De inpassing op de campus, bouwhoogte, daglicht, oriëntatie en aansluiting op het bestaande ziekenhuis zijn leidende factoren voor het vormgeven van het bouwvolume. De terreinhelling, continuïteit van logistieke stromen op de campus en het opnemen van de brandweerroute stellen vervolgens stringente voorwaarden aan de programmatische ordening van het gebouw en de plattegronden.

 

Het Oncologisch Centrum functioneert in de toekomst als nieuwe entree voor het ziekenhuis waardoor de aansluiting op de parkeergarage en de centrale hal als de centrale bezoekersas van belang zijn voor zowel de inplanting als logistiek aansluiting op deze onderdelen van de campus.

Tot slot zal het Oncologisch Centrum ook de relatie kunnen aangaan met een toekomstig zorghotel.

 

 

Locatie

Leuven, België

 

Programma

Oncologisch Centrum (radiotherapie, dagbehandeling, horeca,

ambulant centrum, wellness clinical trials en verpleegafdelingen)

 

Oppervlakte

22,614 m² BVO

 

Periode

2014 – 2023

 

Opdrachtgever

Universitair Ziekenhuis Leuven

 

Organisatievorm

Total Engineering

 

Medewerkers

Tim Loeters, Hans Beekhoven, Wendy van Rosmalen, Roy Pype, Joost de Jong, Paul Numan, Abel Brouwer, Taecke Halma

 

In samenwerking met

Royal HaskoningDHV, LOW Architecten, Instituut Verbeeten