Oncologiecampus

Brabant

Samenwerking op kenniscampus

Oncologie is naast hart- en vaatziekten volksziekte nummer één. Om het kennisniveau binnen dit ziektebeeld te verhogen en zo de behandeling en zorg van oncologie te verbeteren, is nauwe samenwerking van wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en gezondheidszorgsector onontbeerlijk. In dit kader hebben Instituut Verbeeten, het TweeSteden Ziekenhuis en De Wever het initiatief genomen om te onderzoeken of het gezamenlijk met lokale en regionale partners in het onderwijs en bedrijfsleven mogelijk is een oncologiecampus op te richten.

 

De campus is een terrein waar academisch onderzoek hand in hand gaat met industriële toepassing van kennis. Door research, opleiding, R&D, onderwijs en MKB op één terrein samen te brengen wordt het bereiken van synergie en gemeenschappelijke meerwaarde gestimuleerd. De campus moet ruimte bieden aan vele identiteiten. Elke organisatie die zich vestigt, moet zijn eigen gezicht kunnen behouden binnen het geheel. Daarnaast is de groei van de campus een organisch proces. De  stedenbouwkundige opzet moet dit faciliteren door ruimtelijkheid en landschappelijkheid.

 

programma Oncologiecampus
opdrachtgever Instituut Verbeeten, Stichting De Wever, Tweesteden Ziekenhuis
gebruiker Divers
medewerkers Jarno Nillesen, Roy Pype
adviseurs EGM Architecten, Search
visualisatie EGM Architecten
start ontwerp
2011
oppervlakte 200.000 m²
duurzaamheid BREEAM Excellent
organisatievorm Traditioneel

2011 013_Oncologie campus2 2011 013_Oncologie campus32011 013_Oncologie campus42011 013_Oncologie campus1