oikOSS

Oss

Concentratie en ontmoeting

MSD (onderdeel van Merck) kent in Nederland een lange historie op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen en vaccins voor mens en dier. Vanuit de locaties Haarlem, Oss en Boxmeer ontwikkelt, produceert en verspreidt MSD diverse geneesmiddelen en vaccins.

 

De afgelopen jaren heeft op de locatie Oss een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. Enerzijds is de productiefaciliteit voor halffabricaten overgedragen aan Aspen, anderzijds is een groot deel van de onderzoeksfaciliteiten overgegaan in het (zelfstandige) Pivot Park Oss.

 

Door deze concentratie en clustering van faciliteiten heeft MSD de wens uitgesproken om al haar ondersteunende kantoormedewerkers samen te brengen in de bestaande gebouwen KA-Carré en KR-Toren. Daarnaast wordt het naastgelegen gebouw KG-auditorium gesloopt.

 

Bij de inventarisatie van de (resterende) ruimtebehoefte is gebleken dat MSD behoefte heeft aan vervangende vergader- en ontmoetingsfaciliteiten in (de nabijheid) van de carré en de toren. De ingreep die dit met zich meebrengt is tevens aangegrepen als moment om het kantorencluster een nieuw gezicht te geven en de logistiek in en tussen carré en toren te verbeteren. Dit laatste heeft onder meer geleid tot het realiseren van een nieuwe hoofdingang enerzijds en een nieuw atrium tussen de carré en toren anderzijds.

 

Locatie

Oss

 

Programma

Nieuwe entree en vergadercentrum

 

Oppervlakte

2.500 m² BVO

 

Periode

2015 – 2019

 

Status

In ontwikkeling

 

Opdrachtgever

MSD

 

Gebruiker

MSD

 

Medewerkers

Tom Vlemingh, Tim Loeters, Martijn van Bentum, Roy Pype, Taecke Halma

 

In samenwerking met

Royal HaskoningDHV, Poelmans Reesink, Florian