Geheel en Al

Nederland

Zorgzaam netwerk voor zorgeloze mens

Wiegerinck heeft haar visie op het landschap van de gezondheidszorg in 2025 gebundeld in de studie ‘Geheel en Al’.

 

‘Zorg’ in brede zin is in 2025 geen op zichzelf staand fenomeen, maar een integraal onderdeel van ons dagelijks leven. Ook huishoudelijke zorg en boodschappenservice horen daartoe. Zorg is overal makkelijk toegankelijk en de voorzieningen zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in de stad. Een gezonde levensstijl is uitgangspunt.

 

Zorgaanbieders werken samen in zorgketens die een koppeling aanbrengen tussen de traditionele eerste-, tweede- en derdelijns zorg. Patiënten kunnen hierdoor adequaat worden geholpen. Dit is niet bereikt via fysieke integratie, maar door goede onderlinge communicatie en integrale organisatie van de zorgaanbieders.

 

In de visie wordt dieper ingegaan op de organisatie van ouderenzorg, de (residentiële) psychiatrie en de gehandicaptenzorg. Daarnaast schets de studie een toekomstbeeld van een organisatievorm voor de klinische zorg.

Een exemplaar van de studie kunt u kosteloos op verzoek ontvangen.

 

programma Landschap voor gezondheidszorg 2025
opdrachtgever College Bouw Zorginstellingen
medewerkers Frank Pörtzgen, Birgit Kalms, Sven Katzke, Sil Mantel, Rob van de Meer, Bert Muijres, Stefan Opitz, Wouter Jan de Pagter, Miriam Poch, Roy Pype, Tom Vlemingh
visualisatie Wiegerinck
start ontwerp 2007
bestellen info@wiegerinck.nl

geheel en al-1 geheel en al-2 geheel en al-3 geheel en al-4 geheel en al-5