Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek

Amsterdam

Voor even thuis

 

Het Gasthuis is het overnachtingshuis van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Het heeft als doel om, zonder winstoogmerk, logies te bieden aan poliklinische patiënten van het ziekenhuis en aan familie/vrienden van in het ziekenhuis opgenomen patiënten. Het Gasthuis ontvangt geen subsidie en dankzij de inzet van vrijwilligers is het mogelijk de logiesprijs betaalbaar te houden.

 

Wiegerinck heeft in opdracht van Het Gasthuis het ontwerp gemaakt voor een ingrijpende renovatie van het interieur. De ontvangstruimte is verbeterd en er zijn meerdere huiskamers gecreëerd. Het interieur van alle gastenkamers is gemoderniseerd en negen gedateerde badkamers zijn gerenoveerd. Ook is het losse meubilair grotendeels vernieuwd en de stoffering op de kamers. Omdat het Gasthuis tijdens de renovatie geopend bleef zijn de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd om zo de overlast minimaal te houden.

 

Het gehele project is met een scherp budget, aangezien de financiering geheel afhankelijk is van sponsorgeld en donaties. Door het afwegen van slimme keuzes en aanpassingen is Wiegerinck er in geslaagd om met een uitdagend budget maximaal effect te behalen in de transformatie, wat heeft geleid tot een vernieuwd interieur dat gasten, vrijwilligers en andere betrokkenen als zeer prettig ervaren en waarderen.

 

 

Locatie

Amsterdam

 

Programma

Renovatie interieur 15 hotelkamers, 3 huiskamers, gangen en entree

 

Oppervlakte

500 m² BVO

 

Periode

2017 – 2018

 

Status

Gerealiseerd

 

Opdrachtgever

Stichting Gasthuis van het Antoni van Leeuwenhoek

 

Medewerkers

Milee Herweijer

 

Fotografie

William Moore