Diagnostisch Centrum VUmc

Amsterdam

Verhelderend licht

In het Diagnostich centrum VUmc wordt onderzoek verricht in de beste traditie van de wetenschap: het werpt een verhelderend licht op ingewikkelde materie, met als doel verbetering van de gezondheid en de kwaliteit van leven. Dit onderzoek vindt grotendeels plaats in beslotenheid, zonder direct contact met patiënten. Wel is het een kwestie van samenwerking. Vele medewerkers uit verschillende disciplines geven samen het onderzoek gestalte. Daarmee wordt niet alleen licht geworpen op wetenschappelijke vragen, maar wordt de wetenschap ook zichtbaar gemaakt voor de buitenwacht.

 

In onze opvatting beweegt het gebouw zich dan ook actief tussen de binnenwereld van het onderzoek, met zijn concentratie en diepgang, en de buitenwereld van openbaarheid en uitwisseling. De ontwikkelde visie biedt beslotenheid en discretie waar dat nodig is, maar communiceert ook nadrukkelijk met zijn omgeving. Het straalt het maatschappelijk belang uit van het werk dat er verricht wordt. Wetenschappelijk onderzoek is immers een hoopvol proces, dat in het aanzicht van de buitenwereld zou mogen plaatsvinden.

 

programma Laboratoriumgebouw voor Universitair medisch centrum
opdrachtgever Vumc Amsterdam
gebruiker Vumc Amsterdam
medewerkers Frank Pörtzgen, Joost de Jong, Bert Muijres, Roy Pype, Tom Vlemingh
adviseurs AT Osborne, Van Looy Group
visualisatie Wiegerinck
start ontwerp 2012
oppervlakte 20.510 m²
duurzaamheid BREEAM Excellent
organisatievorm Traditioneel

2011-037_Diagnostich C VUmc1 2011-037_Diagnostich C VUmc2 2011-037_Diagnostich C VUmc3