Cuijkse Cantheelen

Cuijk

Cuijkse Cantheelen, een nieuwbouwwijk in de gemeente Cuijk, ligt aan de Maas. De wijk bestaat uit woontorens en woonblokken met binnenhoven die via een straat met de dijk verbonden zijn. Zo wordt een verbinding tussen het dorp en het omringende landschap gevormd. Het woningaanbod bestaat uit sociale woningbouw, woningen voor de vrije sector, zorgappartementen en kleinschalige verpleeghuiszorg.

 

Er is een café, een restaurant aan de dijk, kleine winkeltjes en ruimte voor medische verzorging. Hierdoor is een levensloop bestendige en meer-generatie wijk ontstaan waar jong en oud, gezond en hulpbehoevend, met elkaar leven. Stedelijk leven en natuur bestaan naast elkaar. Groene binnenhoven, die tevens het dak van de parkeergarage vormen, leggen een verbinding met de openbare ruimte op de dijk.

 

programma
Zorgwoningen, sociale huisvesting, vrije sector woningen, woongroepen dementerende bewoners

opdrachtgever
Mooiland Vastgoed B.V.

gebruiker
Pantein Thuiszorg en Zorgcentra, huurders vrije sector en woningcorporatie Mooiland

medewerkers
Frank Pörtzgen, Hans Beekhoven, Sil Mantel

in samenwerking met
Molenaar & Bol & Van Dillen architecten

adviseurs
Bosch & Van Oers Bouwkundigen , Ingenieursburo Ulehake bv, Ingenieursbureau Sweegers en De Bruijn, Buro Kruit tuin- en landschapsarchitectuur, Dana Ponec Architecten

aannemer
Bouwbedrijf Van de Ven

visualisatie
Wiegerinck architectuur en stedenbouw

start ontwerp
2011

oplevering
2016

oppervlakte
36.600 m²