Brains Unlimited

Maastricht

Topinstituut voor hersenonderzoek

Brains Unlimited maakt de vertaalslag van het functioneren van het gezonde brein naar hersengerelateerde aandoeningen. Brains Unlimited wil de kennis op het gebied van cognitieve neurowetenschappen verder ontwikkelen, toepassing van de verworven kennis stimuleren en ondernemerschap op dit gebied aanmoedigen.

 

Samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven zorgt ervoor dat er nieuwe therapieën en medicijnen ontwikkeld kunnen worden. Om dit te faciliteren is een gespecialiseerde incubator ‘NeuroPartner’, huisvesting voor de vakgroep cognitieve neurowetenschappen en een ultrahigh fMRI scanner faciliteit gerealiseerd. Hier kunnen kennisinstellingen en bedrijven gebruiken maken van een 7Tesla en 9.4Tesla full body MRI scanner. Binnen Brains Unlimited wordt een intensieve samenwerking met de industrie nagestreefd en dan in het bijzonder op het gebied van ontwikkeling van psychofarmaca en MRI imaging. Tevens is er aan het initiatief een opleidingsinstituut gevormd rondom neurofysica.

 

Brains Unlimited is de eerste fysieke uitbreiding van de Maastricht Health Campus waar kennisinstellingen en bedrijven voor economische groei en wereldwijde wetenschappelijke erkenning zullen zorgen.

 

programma Instituut voor hersenonderzoek met onderwijs- en onderzoekslaboratoria
opdrachtgever Maastricht University, Maastricht Stichting Life Sciences Incubator, Maastricht
gebruiker Faculteit Psychology and Neuroscience, Maastricht Stichting Life Sciences Incubator, Maastricht
medewerkers Jarno Nillesen, Frans Frederiks, Joost de Jong, Roy Pype, Bert Timmer, Tom Vlemingh
adviseurs AT Osborne, Arup, Poelmans Reesink
aannemers Cofely, Laudy Bouw&Ontwikkeling, Siemens, Van Wijnen
fotograaf Leon Abraas, Kim Zwarts
start ontwerp 2009
oplevering 2012
oppervlakte 8.248 m²
duurzaamheid BREEAM Very Good (ontwerp)
organisatievorm Total Engineering

3534_1 3534_2 3534_3-2 3534_4 3534_5