Imaging Center Brains Unlimited

Maastricht

Topinstituut voor hersenonderzoek

Imaging center Brains Unlimited maakt de vertaalslag van het functioneren van het gezonde brein naar hersengerelateerde aandoeningen. Brains Unlimited wil de kennis op het gebied van cognitieve neurowetenschappen verder ontwikkelen, toepassing van de verworven kennis stimuleren en ondernemerschap op dit gebied aanmoedigen.

 

Samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven zorgt ervoor dat er nieuwe therapieën en medicijnen ontwikkeld kunnen worden. Om dit te faciliteren is een gespecialiseerde incubator ‘NeuroPartner’, huisvesting voor de vakgroep cognitieve neurowetenschappen en een ultrahigh fMRI scanner faciliteit gerealiseerd. Hier kunnen kennisinstellingen en bedrijven gebruiken maken van een 7Tesla en 9.4Tesla full body MRI scanner. Binnen Brains Unlimited wordt een intensieve samenwerking met de industrie nagestreefd en dan in het bijzonder op het gebied van ontwikkeling van psychofarmaca en MRI imaging. Tevens is er aan het initiatief een opleidingsinstituut gevormd rondom neurofysica.

 

Brains Unlimited is de eerste fysieke uitbreiding van de Brightlands Maastricht Health Campus waar kennisinstellingen en bedrijven voor economische groei en wereldwijde wetenschappelijke erkenning zullen zorgen.

 

 

Locatie

Brightlands Maastricht Health Campus

 

Programma

Instituut voor hersenonderzoek met onderwijs- en onderzoekslaboratoria met Ultra-High-Field MRI faciliteit

 

Oppervlakte

8.248 m² BVO

 

Periode

2009 – 2012

 

Status

Gerealiseerd

 

Duurzaamheid

BREAAM Very Good

 

Opdrachtgever

Maastricht University en Stichting Life Sciences Incubator (SLIM)

 

Gebruikers

Maastricht Brain Imaging Centre (M-BIC), Scannexus (Europees expertisecentrum voor Ultra-High-Field MRI)

 

Medewerkers

Jarno Nillesen, Frans Frederiks, Joost de Jong, Roy Pype, Bert Timmer, Tom Vlemingh

 

Adviseurs

AT Osborne, Arup, Poelman Reesink