Wiegerinck heeft het BNA–manifest Wij Gaan Circulair getekend. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat de mensheid onlosmakelijk verbonden is met de natuur. De mens heeft de natuur nodig. Door het natuurlijk evenwicht te verstoren ondergraven we niet alleen onze eigen existentie, maar ook dat van onze nakomelingen en van ander leven. Dit besef dwingt deemoed en respect af. De natuur is de basis voor alle leven en is onaantastbaar.

Architecten zijn medeverantwoordelijk voor een gezondere wereld en wij verplichten onszelf alles binnen onze invloedssfeer te doen teneinde de kwaliteit van alle leven op aarde te vergroten. Daarbij laten wij onszelf inspireren door de intelligentie en de schoonheid van de natuur. Circulair bouwen is hiervan een gevolg.

Tot op heden hebben we een aantal stappen gezet in de vorm van BREEAM Excellent gecertificeerde gebouwen zoals het onderzoek gebouw Plus Ultra Wageningen, het Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent en het Imaging Center VUmc Amsterdam (in aanbouw). Wij beseffen ons dat dat nog onvoldoende is, maar om te verbeteren hebben we anderen nodig: bouwen doe je samen. Samen met opdrachtgevers, adviseurs en de industrie maken wij ons sterk voor een inspirerende, creatieve, sociale, gezonde en volledig circulaire omgeving.

Download hier het manifest Wij Gaan Circulair.