Rijnstate Zevenaar richt zich op ouderenzorg

Ziekenhuis Rijnstate gaat zich in Zevenaar toeleggen op ouderenzorg en op zorg die ‘planbaar’ is, waarmee krimp en vergrijzing in de regio beter kan worden opgevangen.

Het Liemerijegebouw, een oud verpleeghuis dat naast het ziekenhuis staat, zal worden ontwikkeld tot zorghotel en een gedeelte van het huidige parkeerterrein wordt afgestoten om zorgwoningen te kunnen realiseren. Hiernaast zal de gevel van het ziekenhuis worden gerevitaliseerd.

Wiegerinck heeft voor Rijnstate een stedenbouwkundige studie verricht om deze transitie in te passen.