Evidence Based Design, Milee Herweijer versterkt team Wiegerinck

Vanaf januari 2017 versterkt interieurarchitect Milee Herweijer het team van Wiegerinck. April 2016 is ze gepromoveerd aan de faculteit Bouwkunde van TU Delft op ‘Evidence Based Design in Nederlandse ziekenhuizen, ruimtelijke kwaliteiten die van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van patiënten’. Met deze samenwerking ziet Wiegerinck kans om de interieurs van haar gebouwen van meet af aan conceptueel mee te ontwerpen tot een helende omgeving. De kwaliteit van de omgeving krijgt hierdoor een krachtige impuls voor bezoekers, medewerkers en patiënten.

 

Integraal ontwerpen

Milee: ‘Het is van belang om vanaf het begin van een ontwerpproces mee te denken in de fundamentele keuzes die gemaakt worden en die van invloed zijn op het gebruik en de beleving van het gebouw. Integraal ontwerpen begint bij het betrekken van Evidence Based Design (EBD) en interieurarchitectuur in een vroeg stadium. Het moet eigenlijk al in de fase van het Programma van Eisen worden besproken. Mijn accent als interieurarchitect komt grotendeels later wel in het proces.’ Dan is het inbrengen van wetenschappelijk onderbouwde kennis van belang om goed gefundeerde keuzes te maken en niet op basis van persoonlijke voorkeur of interpretatie. ‘Door mijn promotieonderzoek heb ik geleerd dat het esthetische aspect zeker ook belangrijk is en dat het niet ten koste hoeft te gaan van de functionaliteit voor de gebruiker,’ aldus Milee.

 

Versterking vanuit ambitie

Met de komst van Milee vervult Wiegerinck haar ambitie om het dienstenpakket voor opdrachtgevers breed en inhoudelijk te versterken. Het karakter van de opdrachten verandert voortdurend, van nieuwbouw naar meer revitalisatieprojecten. Interieur speelt daarin een steeds prominentere rol. De komende jaren zullen we dan ook nog meer inzetten op een brede ontwerpbenadering waarbij functionele en esthetische kwaliteit van het gebouw hand in hand gaan met een hoogwaardige beleving van elke ruimte. ‘Het heeft voordelen om eigen interieurarchitecten te hebben: korte lijnen, snel kunnen schakelen en betere oplossingen door meer integraal te ontwerpen. We beheersen het hele project in al zijn finesses nog beter.’ aldus Koen Arts.

 

Evidence Based Design

Milee is vorig jaar april gepromoveerd op ‘Evidence Based Design in Nederlandse ziekenhuizen, ruimtelijke kwaliteiten die van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van patiënten’. In de Verenigde Staten en Scandinavië is er al veel onderzoek naar gedaan, maar in Nederland nog te weinig. Dit blijkt uit de ziekenhuizen die ze heeft onderzocht voor haar proefschrift. Waar ligt dat aan? Mogelijk omdat deze kennis moeilijk te vinden is. Veel managers en betrokkenen in de zorg hebben het er wel over, maar meestal wordt het geïnterpreteerd als  gastvrijheid en patiëntbenadering. Kennis over de invloed van de fysieke omgeving op patiënt en personeel wordt onderschat. EBD levert betrokkenen in het ontwerpproces van de zorgomgeving wetenschappelijk onderbouwde kennis en uitgangspunten die zeer waardevol zijn in het programma van eisen.

Bij EBD gaat het erom vanuit looplijnen, zichtlijnen, werkprocessen en patiëntbeleving te ontwerpen en dat leidt soms tot vernieuwende uitgangspunten. Naast EBD gaat het ook over de ruimtelijke kwaliteiten van het interieur. Milee: ‘Veel gebouwen in de gezondheidszorg vind ik op dit moment nog te weinig gebruikmaken van de positieve invloed van een kwalitatief hoogwaardig interieur op de gebruiker. Ik zou graag mijn vleugels willen uitslaan vanuit mijn kennis van EBD en Healing Environment in de zorgsector. Vanuit mijn intrinsieke motivatie wil ik ruimten maken voor patiënten en medewerkers in de zorg waarin ze prettig kunnen bewegen, wonen en werken. Wiegerinck werkt veel voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Door de samenwerking met Wiegerinck kan ik deze kennis van EBD nu uitdragen aan ziekenhuizen en bestuurders. Dat je met EBD betere gebouwen ontwerpt is een belangrijke toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers in de zorgsector.’

 

Hier doe ik het voor!

Milee: ‘EBD kan dus zorgen voor andere oplossingen dan als je alleen ontwerpt vanuit de inpassing in het landschap, hoofdvolumes en stramienlijnen.  Daarnaast is het mijn ambitie om binnen de projecten van Wiegerinck het interieurontwerp extra aandacht te geven en natuurlijk ook om zelfstandig interieuropdrachten te acquireren. Naast EBD staat beleving centraal in mijn werk. Als ik ontwerp, zoek ik steeds naar de sfeer die zo goed mogelijk past bij de mensen die de ruimten gebruiken. Het helpt enorm wanneer wij ons thuis voelen in onze omgeving. We voelen ons prettiger, we werken beter, we herstellen sneller. Voor mij is dat een grote stimulans: hier doe ik het voor!’

 

Interesse?

Heeft u interesse in interieur of wat Evidence Based Design voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Milee Herweijer: 026 352 60 60 / 06 55 72 23 38 of bestel haar proefschrift via info@wiegerinck.nl

Milee Herweijer

Milee Herweijer