Wiegerinck heeft het definitief ontwerp van de nieuwbouw van Tergooi in Hilversum ingediend.

Het nieuwe ziekenhuis, dat naast en in combinatie met het bestaande ziekenhuis gebouwd wordt, is onderdeel van Zorgpark Monnikenberg, dat ruimte biedt aan een grote diversiteit aan zorgfuncties en innovatieve zorgconcepten.

Bij de inrichting van het gebied staat het gemak van de patiënt voorop, het hele gebied wordt autoluw en wordt zoveel mogelijk ingericht als langzaam verkeersgebied. De functies zijn helder en overzichtelijk gepositioneerd, waarbij rekening is gehouden met de gewenste relaties en samenwerkingsverbanden tussen verschillende afdelingen en disciplines van het ziekenhuis.

De drie bouwblokken van het nieuwe gebouw zijn georganiseerd rond een hoofdas (magistrale) die ook door het bestaande gebouw loopt. Ruimtelijk wordt deze magistrale gekenmerkt door grote openingen die de gewenste verbinding van binnen en van buiten creëren. Hierdoor kunnen patiënten zich altijd goed oriënteren en biedt het park letterlijk een helende omgeving.

Inmiddels is de inschrijvingsfase van de aanbestedingsfase voor de nieuwbouw gestart.