3644_170_module-002b-web

 

Nieuw Explore Lab voor Fontys gezondheidszorg opleidingen in TF gebouw

 
In de toekomst zullen er grote zorgvraagstukken ontstaan waarvan we de inhoud nu nog niet kennen. Om deze vraagstukken op te kunnen lossen, is het belangrijk dat opleidingen en professionals uit verschillende disciplines hun kennis, vaardigheden, beschikbare faciliteiten en technologieën bundelen en samenwerken met partners uit het werkveld. Door gezamenlijk oplossingen te verkennen en te testen, kunnen innovatieve oplossingen worden bedacht. Hiervoor is het nodig dat opleidingen aandacht besteden aan het ontwikkelen van zogenaamde ‘21st century skills’, naast de essentiële beroepsspecifieke vaardigheden.

Dit vraagt aanpassingen in het onderwijscurriculum en daarmee in de onderwijsomgeving. Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) en Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG) hebben gezamenlijk in kaart gebracht hoe de onderwijsomgeving zo kan worden aangepast dat alle studenten ruimte hebben om te werken aan beroepsspecifieke skills voor de 21e eeuw.

lees meer